Przemysław Radziwon

Przemysław Radziwon

Radca
Radca prawny, mediator sądowy. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Prowadzę kompleksową obsługę realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej, zarówno na zlecenie inwestorów, jak i wykonawców, w tym w zakresie procesów sądowych o roszczenia związane z rozliczeniem robót. Reprezentuję uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z procesem budowlanym. Doradzam w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych (prawo korporacyjne). Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, w sprawach cywilnych oraz karnych gospodarczych. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych oraz likwidacyjnych przedsiębiorców. Od 2019 r. posiadam uprawnienia mediatora sądowego (ukończone studia podyplomowe). Prywatnie "zapalony biegacz".