Co musisz wiedzieć o sądach polubownych?

Co musisz wiedzieć o sądach polubownych?

Sądy polubowne istnieją w Polsce od lat. Wielu przedsiębiorców to właśnie do nich kieruje do rozstrzygnięcia swoje najpoważniejsze spory z kontrahentami. Czym więc właściwie są sądy polubowne? Sądy te, zwane inaczej sądami arbitrażowymi to sądy niepaństwowe, orzekające w sporach cywilnoprawnych, powołane do życia mocą woli stron.


Sądy polubowne istnieją w Polsce od lat. Wielu przedsiębiorców to właśnie do nich kieruje do rozstrzygnięcia swoje najpoważniejsze spory z kontrahentami. Czym więc właściwie są sądy polubowne? Sądy te, zwane inaczej sądami arbitrażowymi to sądy niepaństwowe, orzekające w sporach cywilnoprawnych, powołane do życia mocą woli stron. Sądownictwo polubowne stanowi alternatywę dla systemu sądów powszechnych. Bardzo ważne jest by wiedzieć, że sądy polubowne to całkowicie legalne rozwiązanie – zgodnie z przepisami procedury cywilnej wyrok sądu polubownego ma taką samą moc, jak wyrok sądu państwowego.

By sąd polubowny zajął się jakąś sprawą, strony muszą wcześniej to uzgodnić w łączącej je umowie. Klauzulę z takim postanowieniem nazywa się „zapisem na sąd polubowny”. Jeżeli zatem zawierają Państwo umowę sprzedaży, leasingu, kredytu czy najmu i chcą, by ewentualne, przyszłe spory z niej wynikające rozpoznał dany sąd polubowny, postanowienie takie musi być zawarte w Waszej umowie w formie dodatkowej klauzuli. Nie trzeba się rozpisywać, wystarczy jedno zdanie.

W tym miejscu kolejną, niezwykle ważną informacją jest ta, że po dokonaniu zapisu na sąd polubowny żadna ze stron umowy nie może już skutecznie pozwać swojego kontrahenta do sądu powszechnego. Jeżeli tak się stanie, druga strona będzie mogła podnieść tak zwany zarzut zapisu na sąd polubowny. Spowoduje to odrzucenie pozwu przez sąd powszechny.

W kolejnych wpisach postaramy się pokazać zalety naszego notarialnego sądu polubownego, Ultima Ratio. Na konkretnych przykładach zaprezentujemy, jak wygląda procedura postępowania dzięki której wydanie orzeczenia następuje zasadniczo nie później niż w 21 dni. Opiszemy, ile czasu i pieniędzy tracą dziś przedsiębiorcy w związku z koniecznością prowadzenia sporów sądowych w sądach powszechnych. Adwokaci i radcowie prawni zobaczą też, że ich praca może wyglądać zupełnie inaczej, prościej, swobodniej.

Notariusze już dziś przejęli część funkcji sądów powszechnych. Doskonale sprawdzają się przecież tak zwane „notarialne poświadczenia dziedziczenia”, które są alternatywą dla postępowań o stwierdzenie nabycia spadku prowadzonych w sądach powszechnych. Zresztą, we wcale nie tak odległej przeszłości notariusze  sporządzali „notarialne nakazy zapłaty”. Zajmowało im to średnio jeden dzień. Stąd też powierzenie roli arbitrów w sądzie polubownym Ultima Ratio właśnie notariuszom ze Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej.