UOKiK zezwala Ultima Ratio na rozpoznawanie spraw konsumenckich. Wiążące wyroki już w 3 tygodnie

UOKiK zezwala Ultima Ratio na rozpoznawanie spraw konsumenckich. Wiążące wyroki już w 3 tygodnie

W dniu 2 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał Ultima Ratio do rejestru podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich. Notariusze, pełniący funkcję arbitrów sądu, dopuszczeni zostali do wydawania wyroków w sprawach pomiędzy przysłowiowym Kowalskim a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami wynikającymi z tych umów.


 

Wyroki do egzekucji

Co ciekawe, zgodnie z decyzją UOKiK Ultima Ratio jest pierwszym sądem polubownym w Polsce, którego wyroki w sprawach konsumenckich są dla stron wiążące. Nasze procedury mają więc taki sam skutek, jak procedury przed sądami powszechnymi. Jeżeli któraś ze stron nie zastosuje się do wyroku Ultima Ratio, druga strona będzie mogła wystąpić do sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie skierować sprawę do egzekucji. Sytuacja taka nie jest standardem w naszym kraju. W przypadku innych polubownych sądów konsumenckich - na przykład sądu działającego przy Rzeczniku Finansowym albo przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wyroki nie mają charakteru wiążącego. Strony zatem mogą, ale nie muszą, brać ich pod uwagę. 

Zapis arbitrażowy w ugodach z konsumentami

Pomiędzy arbitrażem konsumenckim, a tym prowadzonym przez firmy, istnieją jednak duże różnice. Aby Ultima Ratio mógł rozpoznać spór konsumencki, zapis na sąd polubowny musi zostać dokonany dopiero po jego powstaniu. Posługując się praktycznym przykładem: jeżeli konsument bierze pożyczkę, zapisu na sąd polubowny nie można dokonać w samej umowie pożyczki. Ustawodawca zakłada, że w takiej sytuacji przedsiębiorca - wykorzystując swą silniejszą pozycję - mógłby narzucić „stojącemu pod ścianą” konsumentowi arbitraż wbrew jego woli. Zapis arbitrażowy może zostać dokonany dopiero wówczas, gdy któraś ze stron umowy nie wykona, a więc na przykład wtedy, kiedy konsument zalega ze spłatą rat. Strony zawierają wówczas z reguły ugodę, w której regulują zasady spłaty zadłużenia. Zapis arbitrażowy z konsumentem może zostać dokonany właśnie w takiej ugodzie.

Konsument chroniony bardziej niż w sądzie państwowym

Jednakże to, co dla konsumentów najciekawsze, zaczyna się w chwili wszczęcia postępowania.

Przede wszystkim, w Ultima Ratio wyeliminowano cały stres i żmudne formalności, z jakimi konsumenci mają do czynienia w sądach powszechnych. U nas nie muszą już obawiać się bezpośredniej konfrontacji z przedsiębiorcami i ich prawnikami, podczas np. składania zeznań na rozprawie. Całość postępowania toczy się bowiem online, na specjalnie zaprojektowanej platformie elektronicznej. Ponieważ konsumenci nie muszą reagować "od razu", nie zostaną zakoczeni żadnym niespodziewanym pytaniem, czy obrotem sprawy. Mogą też dokonywać wszystkich czynności procesowch o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu. 

Pozew przez internet a pisma przygotuje system

Złożenie pozwu odbywa się wprost na stronie internetowej sądu. Konsument uzupełnia prosty formularz, a sekretariat sądu przeprowadza go później przez dalsze procedury. Konsumenci nie muszą też martwić się koniecznością pisania pism procesowych. Wystarczy, że wskażą swoje argumenty w specjalnie w tym celu przygotowanym polu edycyjnym, a system już sam przygotuje za nich gotowe, profesjonalne pisma.

Postępowanie wygodne i online

W trakcie trwania sprawy, by pokazać arbitrom ważne dokumenty, sporne miejsca, wadliwe produkty, nienależycie wykonane usługi albo zapoznać ich z relacjami innych osób, konsumenci mogą kręcić filmy, nagrywać oświadczenia audio albo robić zdjęcia i prezentować je na profilach spraw. Jest więc wygodnie i nowocześnie - bez rozpraw, przesłuchań świadków czy listów poleconych.

Czat sprawy zastąpi rozmowę na sali sądowej

Co jednak najważniejsze, konsumenci porozumiewają się z arbitrem i drugą stroną za pośrednictwem dedykowanego danej sprawie czatu. Rozmowy na czatach spraw są oczywiście rejestrowane i monitorowane przez arbitrów. 

Stały kontakt z arbitrem

Dla konsumentów oznacza to, że posiadają oni stały i bezpośredni kontakt z arbitrami rozpoznającymi ich sprawy. Nie muszą więc dzwonić do sekretariatu sądu w nadziei, że ktoś im wreszcie coś wyjaśni. O pomoc mogą poprosić bezpośrednio arbitra. Dzięki darmowej aplikacji na IOS i Android, o przyjściu wiadomości na czacie, uczestnicy sprawy informowani są natychmiast, poprzez powiadomienie push na telefonie komórkowym. Arbitrzy mogą więc odpowiadać na zapytania konsumentów dosłownie w tej samej chwili. Aplikacja mobilna pozwala konsumentom „na bieżąco” śledzić przebieg spraw a także nagrywać i prezentować materiał dowodowy.

Wpis na listę UOKiK to duży sukces zespołu Ultima Ratio. W miarę postępu szkoleń arbitrów sądu, zakres działania Ultima Ratio zostanie poszerzony o dalsze obszary.