Polityka Świadczenia Usługi Zaufania

 

Polityka Świadczenia Usługi Zaufania.pdf

 


 

Świadczenia Usługi Zaufania


Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji Ultima RATIO. przy „Ultima Ratio” Pierwszym Elektronicznym
Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie


Wersja 1.0 z dnia 6 września 2022 r.