Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać

Dłużnicy nie płacą a sądy zamknięte? Nie siedź z założonymi rękami! E-arbitraż - 5 powodów, dla których powinieneś z niego korzystać

Ponieważ w ostatnim czasie zainteresowanie Ultima Ratio gwałtownie wzrosło (w marcu naszą stronę odwiedziło prawie 10 tyś. osób, a przed świętami wpłynęła sprawa o wartości 140.000 złotych), obok nowych spraw otrzymujemy całą masę pytań dotyczących zasad funkcjonowania Sądu. Pytacie o różne kwestie, niemniej te 5 zagadnień przewija się w 90% przypadków. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego przejście na elektroniczny arbitraż zapewni Twojej firmie płynność i kontrolę nad należnościami, a Tobie - komfort pracy, święty spokój i brak obaw o to, co będzie jutro.


 

Powód 1 - Regulaminowy czas rozpoznania sprawy w Ultima Ratio to 3 tygodnie

Dzięki specjalnie zaprojektowanej platformie, na której arbiter prowadzi sprawę, dokonywane są doręczenia, strony prezentują dowody oraz wymieniają całą korespondencję, aktualny średni czas trwania sprawy to 14 dni. Zgodnie z Regulaminem Ultima Ratio, sprawy nie powinny trwać dłużej niż 3 tygodnie. 

Zobacz, jak w Ultima Ratio składa się pisma procesowe i koresponduje na czacie. 

 

 

Powód 2 - Po podpisaniu umowy, dłużnik nie może sprzeciwić się rozpoznaniu sprawy przez Ultima Ratio i zażądać jej „przeniesienia” do sądu powszechnego

Zapis arbitrażowy jest zwykle częścią jakiejś umowy - najczęściej sprzedaży, dostawy, najmu czy zlecenia. Zawarta w takiej umowie klauzula zapisu na Ultima Ratio jest przez prawo traktowana tak samo, jak inne istotne zapisy kontraktu - na przykład ilości zamówionego towaru albo cena. Dlatego po zawarciu umowy z klauzulą arbitrażową, strona nie może się już później z arbitrażu ani wycofać, ani zmienić zdania, chyba, że za zgodą drugiej strony. Sprawa z zapisem na Ultima Ratio może toczyć się więc tylko w Ultima Ratio. Kiedy powód wnosi w naszym serwisie sprawę - na przykład o zaległą fakturę - pozwany nie ma żadnej możliwości sprzeciwienia się jej rozpoznaniu przez Ultima Ratio i żądania jej przeniesienia do sądu powszechnego.

Powód 3 - Wyrok Ultima Ratio można oddać do komornika

Zgodnie z art. 1212 K.p.c. wyrok sądu arbitrażowego ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu państwowego. Aby wyrok Ultima Ratio skierować do komornika, trzeba wnieść o nadanie mu klauzuli wykonalności. Wnioski rozpoznają sądy apelacyjne na posiedzeniach niejawnych. Średni czas ich załatwienia to półtora miesiąca.

Powód 4 - Prowadzenie postępowań przed Ultima Ratio jest szybkie, wygodne i tanie

Całe postępowanie toczy się w Internecie a wszystko załatwisz bez wychodzenia z biura. Dowodem może być wszystko, co może zostać zapisane w formie pliku komputerowego - skany dokumentów, zrzuty ekranu, filmy wideo, nagrania audio, maile, etc. 

Powód 5 - Ultima Ratio nie jest mediacją. Nie ma też nic wspólnego z e-sądem w Lublinie

Ultima Ratio jest sądem arbitrażowym, działającym na podstawie przepisów K.p.c. o sądach polubownych. Jest więc alternatywnym wobec sądów państwowych sposobem rozpoznawania sporów. Jest niezależnym od Państwa arbitrażem gospodarczym i nie ma związków z sądami państwowymi.

Elektroniczny arbitraż tworzy zatem parasol ochronny dla faktur wystawianych przez twoją firmę. Zapomnij o stresie, wezwaniach do zapłaty, nerwowych telefonach z ponagleniami, grobowej atmosferze w domu, zepsutych wyjazdach i wszystkich tego typu przykrościach, skutkujących brakiem jakiejkolwiek motywacji do dalszego prowadzenia biznesu. Gdy Twoi dłużnicy zorientują się, że akurat twoje faktury to jednak muszą zapłacić, bo inaczej za kilka tygodni zapuka do ich drzwi komornik - problem z przepływem gotówki w twojej firmie rozwiąże się sam.