Egzekwuj należności

Wprowadź do swoich umów arbitraż online jako dodatkową opcję obok sądów państwowych.

Otrzymuj wyroki arbitrażowe już po 22 dniach. Oddawaj je do komorników.

W łatwy sposób rozpoczynaj arbitraż.

Zapis arbitrażowy wiąże dłużnika od momentu podpisania umowy. Dłużnik nie może się z arbitrażu wycofać.

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu arbitrażowego po nadaniu klauzuli wykonalności można oddać do komornika

Aktualny średni czas trwania sprawy arbitrażowej online: 00 dni
Władze Centrum

Zobacz przykładowy wyrok arbitrażowy z klauzulą wykonalności.

Wyrok arbitrażowy.pdf

wydaliśmy już ponad 1000 takich wyroków.