Opinie biegłych sądowych w 10 dni? To możliwe!

Opinie biegłych sądowych w 10 dni? To możliwe!


W sprawach gospodarczych dochodzi czasem do sytuacji, w której sąd potrzebuje wiadomości specjalnych by ocenić zasadność żądań stron. Jedna ze stron twierdzi na przykład, że ktoś podrobił jej podpis albo że wyliczenie szkody przez drugą stronę nijak ma się do rzeczywistości. Sprawę bada wówczas biegły sądowy – ekspert, który pomaga właściwie ocenić materiał dowodowy. Niestety – na opinie biegłych w sądach powszechnych trzeba często czekać 3-6 miesięcy. Wielu wskazuje ten aspekt procesu jako głównego winowajcę przewlekłość postępowania. A jak w Ultima Ratio poradziliśmy sobie ze skróceniem tego terminu?

Od razu uznaliśmy, że sprawne pozyskiwanie opinii biegłych sądowych jest możliwe, o ile zostanie potraktowane jak normalny, dobrze zaplanowany i powtarzalny proces. W końcu tak przygotowaliśmy nasz serwis. Potrzebowaliśmy w konsekwencji dużej i prężnej organizacji zrzeszającej biegłych sądowych, która zgodziłaby się przygotować specjalnie dla nas zespół biegłych pracujących zgodnie z naszym Regulaminem i zorganizować jego pracę.

Udało się! Przekonaliśmy do współpracy Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie. Stowarzyszenie to zrzesza kilkuset członków i jest największą organizacją rzeczoznawców i biegłych sądowych w Polsce.

Od tego momentu sprawy znacznie się uprościły.

Otóż, arbiter prowadzący sprawę przesyła wprost z systemu zlecenie wykonania opinii do Stowarzyszenia, to zaś wskazuje biegłego sądowego pożądanej specjalności. Biegły, zaraz po przyjęciu zlecenia, otrzymuje dostęp do profilu sprawy w serwisie internetowym Ultima Ratio. To tam biegły zapoznaje się z materiałem dowodowym. Jak łatwo zauważyć, biegły może zacząć pracę od razu i pracować w czasie i miejscu według własnego uznania. Jeżeli sytuacja wymaga bezpośredniego kontaktu biegłego z przedmiotem opinii, Stowarzyszenie wskazuje biegłego z konkretnej, najbliższej miejscowości.

Po przygotowaniu opinii, biegły prezentuje ją bezpośrednio w serwisie Ultima Ratio, na profilu danej sprawy. Na jej czacie odpowiada na pytania i wątpliwości stron. Opinie z pięciu najbardziej popularnych specjalności: rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości ruchomości i nieruchomości oraz z informatyki – są realizowane co do zasady w terminie 10 dni od daty zlecenia. Wynagrodzenie biegłych zostało ustalone z góry i ma charakter ryczałtowy za sporządzenie jednej opinii z danej specjalności.

Jak przekłada się to na czas przygotowania opinii?

Po pierwsze: pracę biegłych koordynuje zewnętrzna, wyspecjalizowana organizacja a nie – tak jak w sądach powszechnych – sędzia prowadzący sprawę. To pozwala uniknąć sytuacji, w której arbiter samodzielnie wybiera biegłych sądowych z listy, nie mając z nimi wcześniejszego kontaktu ani możliwości upewnienia się co do ich dostępności.

Po drugie – biegły pracuje na profilu danej sprawy w serwisie Ultima Ratio – nie musi w konsekwencji czekać na akta sprawy ani uczestniczyć rozprawie sądowej celem odpowiedzi na zarzuty stron.

Po trzecie wreszcie – należy pamiętać, że średnia rynkowa wartość prywatnej opinii specjalisty w zależności od specjalności waha się od 5 do 7 tysięcy złotych. Tymczasem wynagrodzenie biegłych sądowych (tych samych specjalności) w sądach powszechnych jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, a jego wysokość w 2018 roku wynosiła co do zasady… 22,90 PLN za godzinę. Matematyka jest zaś nieubłagana – aby wynagrodzenie biegłego sądowego za jedną opinię sporządzoną na zlecenie sądu powszechnego odpowiadało realiom rynkowym, biegły musi ją przygotowywać… 262 godziny. Innymi słowy, za szybkie przygotowanie opinii jest on karany niższym wynagrodzeniem! Po co się więc spieszyć?

W Ultima Ratio biegli mogą pracować bez konieczności rozważania tego typu kwestii. Dzięki zaś profesjonalnemu partnerowi organizującemu ich pracę oraz elektronicznemu charakterowi postępowania, czas przygotowania opinii eksperckich uległ znacznemu skróceniu. Opinie w pięciu najbardziej popularnych specjalności mogą zaś być przygotowywane co do zasady w 10 dni!