Ultima Ratio na platformie Umownik! Ujawniamy szczegóły pierwszego, strategicznego partnerstwa polskiego Legal Tech-u

Ultima Ratio na platformie Umownik! Ujawniamy szczegóły pierwszego, strategicznego partnerstwa polskiego Legal Tech-u

W dniu 24 marca 2020 roku na platformie Umownik, służącej do łatwego przygotowywania i zawierania umów online, miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Ultima Ratio zawarł, zupełnie zdalnie, umowę o współpracy z właścicielem Umownika, spółką LawBiz Technology Sp. z o.o. z Poznania. Porozumienie zakłada, że użytkownicy tego narzędzia, przygotowując umowy online, mogą dodawać do ich treści klauzule zapisu na Ultima Ratio. I to dosłownie jednym kliknięciem! Nowe funkcjonalności są już dostępne. W planach jest także bardziej ścisła integracja, pozwalająca użytkownikom Umownika na szybkie składanie pozwów, jeżeli z umów zawartych w tym serwisie wynikną spory. Jak obydwie platformy będą ze sobą współpracować i jakie będą korzyści z tej współpracy dla Legal Tech w Polsce?


 

Zapis arbitrażowy jednym kliknięciem

Umownik pozwala w prosty sposób przygotować szereg umów cywilnoprawnych. Służy do tego system formularzy. Zadają one użytkownikowi pytania o to, co ma się w umowie znaleźć i na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowują gotowe projekty dokumentów. Przykładowo, jeżeli użytkownik ma zamiar pożyczyć komuś pieniądze, wystarczy, że zaloguje się do Umownika, wskaże strony umowy, kwotę pożyczki, procent na jaki jest udzielana oraz termin zwrotu. Teraz będzie miał oczywiście do wyboru dodatkową klauzulę zapisu na Ultima Ratio na wypadek, gdyby pożyczkobiorca pożyczki nie oddał.

Po uzupełnieniu formularza, system - zupełnie automatycznie - przygotuje dla użytkownika „szytą na miarę” umowę. W taki sam sposób można w Umowniku przygotować inne umowy - na przykład o dzieło, zlecenia, agencyjną, przechowania, najmu, NDA czy sprzedaży samochodu. Można również wgrać umowę przygotowaną poza systemem i przesłać ją kontrahentowi „do podpisu”. 

Umowy w formie maili i SMS-ów

Określenie „do podpisu” jest jednak w cudzysłowie, bo Umownik pozwala zawierać umowy całkowicie zdalnie. Nie trzeba ich wcale własnoręcznie podpisywać. Jest to możliwe dzięki wprowadzonej do Kodeksu cywilnego w 2016 roku konstrukcji „formy dokumentowej”. Umową może być teraz e-mail, zdjęcie, skan, zrzut ekranu, wyklikany w Internecie formularz a nawet nagranie audio czy film wideo. Jest tylko jeden warunek. Musi być wiadomo, że oświadczenia woli w takiej umowie pochodzą od Kowalskiego, Nowaka czy kogokolwiek, kto miałby być jej stroną.

Prosta weryfikacja zapobiega nadużyciom

Jak Umownik weryfikuje, czy Kowalski to rzeczywiście Kowalski, a Nowak to rzeczywiście Nowak? Identyfikacja odbywa się za pomocą takich atrybutów każdej osoby, jak jej adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zawartych w Umowniku umów nie można już ani zmieniać, ani przerabiać - system to uniemożliwia. Finalne dokumenty Umownik oznacza specjalnym certyfikatem w formie kodu QR. Pozwoli to w razie wątpliwości odtworzyć proces zawierania umowy. Ilu użytkowników?

Duże udogodnienie dla arbitrażu

Wydawałoby się, że najważniejszą korzyścią dla Ultima Ratio z przyszłej współpracy jest możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców. I to dotarcia bezproblemowego, bez potrzeby żmudnego przepisywania czy przeklejania zapisu. To oczywiście ważne, ale bardziej liczą się korzyści długofalowe. Przede wszystkim, przyszła integracja z Umownikiem odpowiada strategii Ultima Ratio w obszarze technologicznym, polegającej na dążeniu do współpracy z systemami, dla których arbitraż stanowi naturalne rozwinięcie standardowych funkcji (np. systemami do „miękkiej” windykacji, systemami finansowo - księgowymi, etc.). Wszystko po to, by składanie pozwów oraz podejmowanie czynności procesowych stawało się coraz prostsze i coraz szybsze, zaś elektroniczny arbitraż - coraz bardziej popularny.

Sprawy szybko i bez świadków

Ważne są również kwestie natury prawnej. Umownik nie pozostawia żadnych wątpliwości co do treści stosunku prawnego łączącego strony. Kibicujemy więc temu narzędziu, bo dla naszych arbitrów, będących na co dzień notariuszami, to niezwykle istotna informacja. Brak konieczności słuchania świadków albo nagrywania oświadczeń stron na fakt treści umowy jeszcze bardziej przyspieszy załatwienie sprawy. Praktyka pokazuje zresztą, że prowadzenie tego typu dowodów zawsze będzie kontrowersyjne, bo strony mają naturalną tendencję do korzystnego dla siebie rozumienia faktów, z których wywodzą skutki prawne.

Porady prawne szybko i precyzyjnie

Podoba nam się też estetyczny wygląd kreatorów Umownika - chcielibyśmy kiedyś w podobny sposób przygotować przy Ultima Ratio system poradnictwa prawnego. Dzięki temu narzędziu powód - zanim jeszcze złoży pozew - będzie mógł ocenić na podstawie podanych informacji oraz wprowadzonych dokumentów, jakie ma szanse na korzystny wyrok. Poza ewaluacją sprawy, Ultima Ratio przekazałby mu również przydatne informacje na temat merytorycznych podstaw żądania oraz pouczył go o prawach i obowiązkach procesowych. Udana migracja danych z Umownika mogłaby tutaj znacznie ułatwić cały proces.