Jak Polacy oceniają sądy? Już 60,2% klientów serwisu Umownik wybiera Ultima Ratio

Jak Polacy oceniają sądy? Już 60,2% klientów serwisu Umownik wybiera Ultima Ratio

Właśnie mija rok, odkąd Ultima Ratio nawiązał współpracę z Umownik, a użytkownicy tego serwisu mogą dodawać zapisy arbitrażowe na nasz sąd do tworzonych przez siebie umów. Z tej okazji publikujemy informację o procencie umów, w których strony - zamiast sądy powszechne - wybrały elektroniczny arbitraż Ultima Ratio. Ten wskaźnik to 60,2%! Aż tylu przedsiębiorców mówi: „dziękujemy” niemiłosiernie obciążonym sądom państwowym.


----------------

Paperless w firmie

Umownik pozwala w prosty sposób przygotować szereg umów cywilnoprawnych. Służy do tego system formularzy. Przykładowo, jeżeli użytkownik ma zamiar pożyczyć komuś pieniądze, wystarczy, że zaloguje się do Umownika, wskaże strony umowy, kwotę pożyczki, procent na jaki jest udzielana oraz termin zwrotu. Od roku może oczywiście dodać także klauzulę arbitrażową na Ultima Ratio. Umownik pozwala nie tylko przygotować treść umowy, ale także umożliwia jej skomentowanie przez drugą stronę. Obsługuje również jej późniejsze negocjacje. A kiedy strony osiągną już kompromis, mogą wynegocjowaną umowę „podpisać” online - w formie dokumentowej. Ponieważ Umownik doskonale wpisuje się w trend „paperless”, z jego usług korzysta coraz więcej firm.

Spore zaskoczenie

Dla Ultima Ratio, który powstał niespełna 2 lata temu, tak duży odsetek chętnych na korzystanie z jego usług to spore zaskoczenie. Firmy, które mają do wyboru prostą opcję: albo sąd powszechny albo e-arbitraż, w większości wybierają bowiem to drugie rozwiązanie. To zatem wyraźna oznaka, że elektroniczny arbitraż zyskuje coraz więcej zwolenników.

Sprawy wygodnie, niedrogo i online

Dane przesłane przez kolegów z Umownika są dla nas cenne jeszcze z jednego powodu. Elektroniczny arbitraż to propozycja, która z natury rzeczy zapobiega pewnym niekorzystnym zdarzeniom, mogącym mieć miejsce w przyszłości. Zdarzenia te wcale nie muszą jednak wystąpić.

Historia pokazuje zaś, że idee tego typu o wiele wolniej rozchodzą się w społeczeństwie. 

Aby skorzystać z Ultima Ratio, firma musi podjąć dodatkowy wysiłek. Przy zawieraniu umowy musi przekonać swojego kontrahenta do zapisu arbitrażowego pomimo, że nie daje on jej jeszcze na tym etapie żadnych, bezpośrednich pożytków - w postaci np. niższej ceny, wyższej jakości, krótszych terminów. Korzyści pojawiają się dopiero kilka miesięcy później. Kiedy kontrahent nie wykona umowy, firma będzie mogła złożyć pozew i wtedy rozbija bank. Zamiast tkwić w sądach powszechnych całymi latami, sprawę załatwia wygodnie, niedrogo i online. Aktualny średni czas trwania postępowania arbitrażowego w Ultima Ratio to 19 dni od daty wniesienia pozwu.

Przeczytaj teżJak uzyskać wyrok w sprawach budowlanych w mniej niż dwa miesiące. Bez rozpraw, świadków i listów poleconych

Z drugiej jednak strony może być i tak, że wynegocjowana klauzula arbitrażowa może się firmie w ogóle nie przydać. Nie z każdej umowy wynika przecież spór. Pomimo tego, aż 60,2% użytkowników Umownika, w chwili przygotowywania umowy, decyduje się wybrać e-arbitraż Ultima Ratio zamiast sądów państwowych.

Z Ultima Ratio korzystają takie firmy, jak Debtus czy Fibrain. Należąca zaś do PFR KUKE zachęca swoich klientów do wprowadzania zapisów arbitrażowych do umów z kontrahentami. I podaje ten fakt w mediach.

Moc prawna wyroku sądu powszechnego

Gratulujemy arbitorm Sądu - notariuszom Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Gratulujemy również ekspertom prawnym z Rady Sądu. Będziemy śledzić wskaźnik zawieralności umów z klauzulami arbitrażowymi we współpracy z Umownik. Jesteśmy przekonani, że wskaźnik ten utrzyma trend wzrostowy.

Po zawarciu umowy z klauzulą na Ultima Ratio, żadna ze stron nie może się już z arbitrażu wycofać, zaś wyrok arbitrażowy po nadaniu klauzuli wykonalności ma moc wyroku sądu powszechnego (art. 1212 Kpc).

Zespół Ultima Ratio

 

----------------

Chcesz wiedzieć, co zrobić, by Ultima Ratio mógł rozpoznawać sprawy Twojej firmy? 

Wolisz nie wybierać jeszcze Ultima Ratio zamiast sądów państwowych, a decyzję chcesz podjąć dopiero w chwili składania pozwu i w taki sposób, by wybór wiązał pozwanego?

Przejdź do sekcji: "Jak sporządzić zapis".

-------

E-arbitraż - praktyczne informacje, o których należy wiedzieć: 

  • Arbitraż to nie jest mediacja! Po zawarciu umowy z zapisem na sąd polubowny, żadna z jej stron nie może się z arbitrażu wycofać. Zapis arbitrażowy jest w tym wypadku traktowany tak samo, jak inne, istotne zapisy umowy - na przykład dotyczące ilości towaru albo ceny
  • W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, pozew należy złożyć do sądu arbitrażowego. Artykuł 1165 §1 K.p.c. nie pozwala na skierowanie go do sądu państwowego.
  • Procedura arbitrażowa jest wiążąca dla obydwu stron i pozwany - nawet, gdyby po drodze zmienił zdanie - także nie może żądać "przeniesienia sprawy" do sądu państwowego
  • Sąd arbitrażowy prowadzi postępowanie niezależnie od tego, czy pozwany decyduje się brać w nim udział, czy nie
  • Zgodnie z art. 1212 K.p.c., wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną wyroku sądu państwowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności
  • Wnioski o klauzulę wykonalności rozpoznają sądy apelacyjne na posiedzeniach niejawnych
  • Wnioski mogą zostać oddalone jedynie w przypadku rażącego naruszenia prawa. Statystyki mówią, że ma to miejsce w mniej, niż 5% przypadków i powoduje, że sprawa trafia z powrotem do arbitrażu w celu skorygowania błędów i wydania prawidłowego wyroku
  • Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, stanowi on tytuł wykonawczy i można na jego podstawie rozpocząć egzekucję komorniczą